Nuoma
2018-07-24

Eil. Nr. 

Nuomojamos patalpos pavadinimas 

Nuomininkas (įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas) 

Plotas kv. m. 

Veikla 

Kaina (už visą nuomojamą laikotarpį, valandomis) 

Užimtumas 
(Data ir laikas) 

1

Aktų salė

VšĮ Nacionalinė krepšinio akademija

127,55

Krepšinio treniruotėms organizuoti

216,00 Eur

2018-01-04/2018-05-31 ir 2018-09-03/2018-12-20

I; IV

7:15 – 8:00

2

Aktų salė

I. Braškytė

127,55

Tautiniams šokiams

112,00 Eur

2018-01-04/2018-04-26

II ; IV

17:00 – 18:00

3

Pagalbinė patalpa

S. Butkevičienė

11,26

Anglų kalbos valandėlėms organizuoti

204,00 Eur

2018-01-08/2018-05-21 ir 2018-09-12/2018-12-19

I;III

17:30 – 18:30

4

Pagalbinė patalpa

Z. Kavaliauskienė

11,26

Keramikos būrelio užsiėmimas

114,00 Eur

2018-01-02/2018-06-12 ir 2018-09-11/2018-12-18

II

17:30 – 18:30
Nuorodos