Vadovai
2018-07-24

DIREKTORĖ 

ZITA ONA JURGELEVIČIENĖ

 

 

Tel. Nr. (8-37) 36 65 99

el. paštas: direktore@verinelis.lt

 

DARBAS

1970 m.

Lopšelis-darželis Nr.73 auklėtoja

1982 m.

Lopšelis-darželis Nr.17 auklėtoja; metodininkė

1989 m.

Lopšelis-darželis Nr.67 vedėja

1991 m.

Lopšelis-darželis ,,Vėrinėlis“ direktorė

MOKYMASIS IR PROFESINIS TOBULĖJIMAS:

Mokymo įstaigos pavadinimas

Įgyta specialybė, kvalifikacija

Periodas

Šiaulių pedagoginis institutas

Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija, ikimokyklinio ugdymo dėstytojas, metodininkas

1985- 1989 m.

Kauno technologijos universitetas,
Socialinių mokslų fakultetas

Edukologijos magistras

1999- 2000 m.

PROFESINIAI PASIEKIMAI, DALYVAVIMAS DARBO GRUPĖSE BEI PROJEKTUOSE, SEMINARŲ VEDIMAS, STRAIPSNIAI LEIDINIUOSE :

1994 m.

Lietuvos nacionalinio komiteto, tarptautinės vaikų ugdymo organizacijos O.M.E.P. Kauno skyriaus vadovė

1998 m.

įgyta II vadybinė kategorija.

2002 m.

švietimo konsultantas, ikimokyklinio ugdymo kokybės pokyčių vertintojas.

2003 m.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos vidaus audito metodikos rengimo darbo grupės narė.

2004 m.

Kauno miesto švietimo ir ugdymo skyriaus audito grupės narė.

Nuo 2000 m. iki dabar

Rengiu ir vedu kvalifikacinius seminarus, projektus, konferencijas miesto ir respublikos ikimokyklinių įstaigų mokytojams. Parengti straipsniai, konferencijų ir projektų medžiaga publikuota įvairiuose leidiniuose.

KALBŲ MOKĖJIMAS

Lietuvių

gimtoji

Rusų

laisvai

Anglų

gerai

DARBAS KOMPIUTERIU

Dirbu Windows, Word, Excel, Auto CAD programomis

Direktorės veiklos ataskaita už 2016 m.

 

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI 

DANGUOLĖ SIMANAUSKIENĖ

 

 

 

 

 

Tel. Nr. (8-37) 37 75 86

el. paštas: info@verinelis.lt

DARBAS 

1989 m. – 2011 m

Lopšelis – darželis „Volungėlė“ Auklėtoja, vyr. auklėtoja, auklėtoja metodininkė

2011 m.

Vaikų darželis ,,Raudonkepuraitė“; auklėtoja metodininkė,
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, III vadybinė kategorija

2015 m.

Lopšelis – darželis ,,Vėrinėlis”, Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, III vadybinė kategorija

Mokymasis ir profesinis tobulėjimas:

 

Mokymo įstaigos pavadinimas

 

 

Marijampolės O. Sukackienės pedagogoinė muzikos mokykla

Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos

1985 -1989

Šaulių universitetas

pradinių klasių mokytoja,
Edukologijos bakalauro

1998 – 2001

Kauno technologijos universitetas,
Socialinių mokslų fakultetas

Edukologijos magistro

2006 – 2008

Profesiniai pasiekimai, dalyvavimas darbo grupėse bei projektuose, seminarų vedimas, straipsniai leidiniuose:

Gebu suburti komandą bendram tikslui

Rengiu projektus, įtraukiu Kauno ikimokyklines įstaigas į parodas.

Organizuoju metodinius renginius Kauno ikimokyklinių įstaigų pedagogams.

Skaitau pranešimus mokslinėse – praktinėse konferencijose.

Parengiau kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Aktyvieji ugdymo metodai darželyje“ ir pravedžiau seminarą ikimokyklinių ugdymo pedagogams.

Parengiau kultūrinių renginių aprašus informaciniuose leidiniuose ,, Švietimo naujienos“.

KALBŲ MOKĖJIMAS

Lietuvių

gimtoji

Rusų

laisvai

Anglų

gerai

DARBAS KOMPIUTERIU

Geri teksto ar kitų duomenų redagavimo, analizės įgūdžiai.
Geri informacijos valdymo įgūdžiai (gebu rasti reikalingą informaciją, atskirti pirminius ir antrinius šaltinius, naudotis bibliotekomis, duomenų bazėmis, internetine paieška).


DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA ŪKIO REIKALAMS

ALDONA GEIVELIENĖ

 

 

 

 

Tel. Nr. (8-37) 37 75 86

Mob. 8 (672) 80917

el. paštas: info@verinelis.lt

DARBAS 

1979-07-10 - 1987-10-01

Kauno pramprekyba.

1987-10-01 - 1995-08-21

Veislinių gyvulių supirkimo Kauno tarprajoninis susivienijimas vyriausioji buhalterė arba reorganizavus vyr. buhalterės pavaduotoja.

1995- 09-12 - 1999-03-01

Kauno m. Švietimo ir ugdymo skyrius vyr. finansininkės pavaduotoja.

1999-01-04 - 2008-03-28

Kauno raj. Domeikavos vidurinė mokykla (gimnazija) vyr. buhalterė.

2008-03-31 - 2017-09-29

Kauno m. lopšelis- darželis „Vėrinėlis“ buhalterė, vyr. buhalterė.

Nuo 2017-10-30

Kauno m. lopšelis- darželis“ Vėrinėlis“ direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Mokymasis ir profesinis tobulėjimas:

Mokymo įstaigos pavadinimas

Įgyta specialybė, kvalifikacija

Periodas

Vilniaus Valstybinis universitetas

Finansų ir kredito specialybė, ekonomisto kvalifikacija

1979 -1984 m.

KALBŲ MOKĖJIMAS

Lietuvių

gimtoji

Rusų

Mokiausi

Vokiečių

Mokiausi

ASMENINĖS SAVYBĖS IR POMĖGIAI:

Atsakinga, bendraujanti, darbšti, draugiška, geranoriška, kruopšti, nuoširdi, praktiška, logiška, sąžininga, savarankiška, teisinga, tikslinga.
Rankdarbiai, mėgstu skaityti, keliauti, myliu vaikus.

Nuorodos