Neformaliojo ugdymo (kūno klutūros) mokytoja
2018-07-24

Gražina Sidabrienė

   Kontaktinės darbo valandos:

  I. 14:00-18:00

  II.  7.30-13.00

 III.13:00-18:00

 IV. 7.30-13.00

  V. 7:30-13:30

   Erdvioje, naujausiu sportiniu inventoriumi aprūpintoje salėje, vedamos kūno kultūros bei korekcinės veiklos valandėlės. Kūno kultūros specialistė didelį dėmesį skiria:

 • korekcinės pagalbos teikimui vaikams, kurie turi judesio ir padėties sutrikimų (skoliozė, kifozė, lordozė, krūtinės ląstos ir kitos deformacijos);
 • plokščiapėdystės ir taisyklingos laikysenos profilaktikai;
 • pagrindinių judesių lavinimui (ėjimo, bėgimo, šliaužimo ir kt.);
 • kūno raumenų, statinės ir dinaminės pusiausvyros bei koordinacijos gerinimui;
 • judesių tempo, ištvermės, greitumo, vikrumo didinimui;
 • smulkiosios motorikos raidai;
 • kasdieninio fizinio aktyvumo skatinimui;
 • saugaus elgesio įgūdžių formavimui;
 • saviraiškos skatinimui ir realizavimui;
 • aktyviam dalyvavimui sportiniuose renginiuose įstaigoje ir už jos ribų;
 • pedagogų, tėvų konsultavimui fizinio aktyvumo ir sveikatos klausimais.

Ugdytinių tėvelius kūno kultūros pedagogė konsultuoja darbo metu arba susitarus iš anksto.

  


Nuorodos