Mėnesio planas
2018-11-14

Kauno lopšelis – darželis ,,Vėrinėlis“

VEIKLOS  PLANAS

2018 m. LAPKRIČIO  mėn.

 

Diena

Priemonės  pavadinimas

Atsakingas

Dalyvauja

03 -31

VšĮ projektas ,,Sveikatiada”

Mokytojų komanda

Darželio grupių ugdytiniai, mokytojai, tėvai

03 - 27

Projektui ,,Aš noriu muziką nupiešti” kūrybiniai  darbai

Meninio ugdymo (muzikos)_ mokytoja V. Viknienė

Meninio ugdymo  (dailės) mokytoja E. Pavydytė

R. Vedrickienė

,,Pelėdžiukai”. ,,Boružėlės” gr. vaikai

05 - 09

Akcija ,,Sportuojantis koridorius“ Respublikinė ikimokyklinė ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija

Neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) mokytoja G. Sidabrienė,

Mokytojos (ikimokyklinio ugdymo): R Pralgauskienė, L Tulauskienė, D Bagdonienė, , V Karkauskienė

,,Pingvinai”, ,,Meškučiai’, ,,Peliukai’, ,,Vėžliukai” gr vaikai

06

Praktinės edukacinės veiklos

,,Mano kepaliukas’, ,,Daržoviukas”, ,,Apie medų ir bites” (Mažųjų ugdymo programa)

Mokytojos (priešmokyklinio ugdymo)

Priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės

06

Komandinė veikla  ,,Rudens ženklai” 

Mokytojai (priešmokyklinio ugdymo)

,,Peledžiukai”, ,,Boružėlės” gr, tėvai, specialistai

08

Edukacinė veikla  ,,Aš ir medis”

Mokytojos (priešmokyklinio ugdymo) S. Lukienė

,,Pelėdžiukai” gr vaikai

13

Rytmetis ,,Sveikos mitybos įtaka burnos higienai“

Mokytojos (priešmokyklinio ugdymo) V. Vedrickienė, R. Kazancevienė

,,Boružėlės” gr Aisčio mama, Ingrida Černiauskienė

14

Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų 6-7 metų vaikų rytmetis „Saugi vaikystė“

 

Mokytoja (priešmokyklinio ugdymo )

R. Kazancevienė

,,Boružėlės’ gr. vaikai

14

Futboliuko turnyras ,,Žaidžiame futbolą“

Neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) mokytoja G. Sidabrienė

Mokytoja (priešmokyklinio ugdymo) S. Lukienė

Kauno lopšelyje – darželyje ,,Klumpelė” ,,Peledžiukų” gr vaikai

16

Tolerancijos dienos paminėjimas

 

 

 

Psichologė

A Taluntienė

Meninio ugdymo (dailės ) mokytoja E Pavydytė

Priešmokyklinio amžiaus gr,

,,Drugeliai” gr vaikai

 

TĖVŲ ĮGŪDŽIAI

14

Kaip mokyti vaikus spręsti konfliktus?

Psichologė A Taluntienė

,,Meškučiai”, ,,Vėžliukai” vaikai

DARŽELIO APLINKOS KŪRIMAS

15- 31

Vaikų darbų kūrybiniai darbai ,,Rudenėlio spalvos“

Mokytojos (ikimokyklinio ugdymo) V. Kovaliovienė, R. Bajarkevičienė, V. Pečiulaitienė

,,Ančiukai”

,,Varliukai”

,,Kiškiai’  gr vaikai

15 – 31

Kūrybiniai vaikų darbai ,,Lietuvos medis įvairiais metų laikas‘

Mokytojos (priešmokyklinio ugdymo) S. Lukienė,  R. Rutkauskienė

,,Pelėdžiukai” gr. vaikai

PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA

7, 14, 28

Pasitarimai „Dėl veiklos organizavimo 2018-2019 m. m.“

Direktorius 

Mokytojai (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo)

21

Pasitarimas VGK narių

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

VGK nariai

 

 

 

Nuorodos