Įstaigos darbuotojai
2018-01-30

LOPŠELIS – DARŽELIS “VĖRINĖLIS” DUOMENYS APIE PEDAGOGUS

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Įgyta specialybė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Išsilavinimas

Tel. Nr. pašto adresas

  1.  

Aleknavičiūtė Rūta

Auklėtoja

Auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Aukštasis (KK)

Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt

  1.  

Bagdonienė Diana

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

Aukštasis (ŠPI)

Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt 

  1.  

Bajarkevičienė Rasa

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

auklėtoja

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Aukštasis (KK)

Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt

  1.  

Balčiuvienė Gitana

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

Aukštasis (MK)

Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt

  1.  

Černienė Lina

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

Aukštasis (KU)

Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt

  1.  

Frankonienė Aušra

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

Aukštasis (VPU)

Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt

  1.  

Karkauskienė Virginija

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

auklėtoja

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Aukštasis (VPU)

Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt

  1.  

Kazancevienė Raminta

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

priešmokyklinio ugdymo pedagogas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Aukštasis (KK)

Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt

  1.  

Kerševičienė Audronė

 

auklėtoja

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Aukštasis (KK)

Tel. 8(37) 377586

El. paštas: info@verinelis.lt

10.   

Kovaliovienė Violeta

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

Aukštasis (KK)

Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt

11.   

Levanienė Birutė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

Aukštesnysis Kapsuko O. Sukackienės pedagoginė

Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt

12.   

Lukauskienė Violeta

 

psichologas

IV kategorija

Aukštasis (VDU)

Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt

13.   

Lukienė Stanislava

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

Aukštasis (KU)

Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt

14.   

Mačiūtė Audronė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

Aukštasis (KU)

Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt

15.   

Pečiulaitienė Vida

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

Aukštasis (ŠPU)

Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt

16.   

Pralgauskienė Rasa

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

Aukštasis (KK)

Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt

17.   

Rickevičienė Laima

Logopedė

logopedė

Logopedė metodininkė

Aukštasis (ŠPI)

Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt

18.   

Rutkauskienė Rima

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

Aukštasis (KU)

Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt

19.   

Sidabrienė Gražina

Kūno kultūros pedagogė

Mokytoja (kūno kultūros)

Kūno kultūros pedagogė metodininkė

Aukštasis (KKI)

Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt

20.   

Skrebytė Aušra

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

auklėtoja

auklėtoja

Aukštasis (KK)

Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt

21.   

Tulauskienė Laima

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

auklėtoja

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Aukštasis (Marijampolės kolegija)

Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt

22.   

Vedrickienė Rozeta

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

Aukštasis (VPU)

Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt

23.   

Verikienė Violeta

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

Aukštasis (KU)

Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt

24.   

Viknienė Violeta

Muzikos pedagogė

Meninio ugdymo (muzikos) pedagogė

Muzikos mokytoja metodininkė

Aukštasis (KU)

Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt

25.   

Vilkelytė Lina

Logopedė

logopedė

Logopedė metodininkė

Aukštasis (ŠPI)

Tel. 8(37) 377586
El. paštas:. info@verinelis.lt

26.   

Zaiceva Irina

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

Aukštasis (VPI)

Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt

Nuorodos