Vaiko gerovės komisija
2018-07-24

Vaiko gerovės komisijos sudėtis

Pirmininkė - Danguolė Simanauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Pavaduotoja - Laima Rickevičienė, lodopedė;

Narė -Gyd. Irena Reišienė

Narė - Lina Vilkelytė, logopedė;

Narė - Gražina Sidabrienė, kūno kultūros pedagogė;2018 m. vaiko gerovės komisijos veiklos planas
2017 M. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS
Nuorodos